Samtal, Healing & Hyposyntes

Livsstilsförändring - Sorg - Kris - Beroende - Relationsproblem - Måluppfyllelse mm.


Samtalsterapi & Hyposyntes – så fungerar det!

Den som väljer att börja i samtalsterapi eller Hyposyntes vill oftast ha hjälp i sin personliga utveckling eller få hjälp med att reda ut en besvärlig livssituation eller krisreaktion. Du börjar här och nu, och tillsammans med oss ser du såväl bakåt som framåt i den terapeutiska processen.


Samtalsterapi – Vad är det, hur går det till, hur lång tid tar det och hjälper det?


Metoder och tekniker inom samtalsterapi

Samtalet och olika beprövade tekniker för professionella samtal är basen i samtalsterapi. Det är du själv som gör jobbet och vi stöttar dig i processen. I processen arbetar vi med att se på hur både det som har varit och hur det som är nu påverkar din förmåga att förverkliga ditt liv, såväl här och nu som i framtiden. Som Terapeuter är vi professionella samtalspartners som med särskild teknik och särskilda metoder stöttar dig under processen. Vi ger varken goda råd eller kritik men guidar och lotsar dig till positiva beslut om förändring.


Hur går det till?

Själva terapin sker i personligt möte. Genom att ställa så kallade terapeutiska frågor hjälper vi dig att reflektera och tänka i nya banor. Tekniker och metoder som är bevisat verkningsfulla, Mental träning, kroppsmedvetenhet/Mindfulness, rollspel och medvetenhetsövningar/meditation andvänds som komplement. Övningarna syftar till att stötta dig i arbetet med att bryta ner hinder och mentala blockeringar. Mellan samtalen kan du ibland få uppgifter att arbeta med. Den terapeutiska processen kan kompletteras med samtal via onlinechatt eller i telefon.


Hur lång tid tar det?

Hur lång tid olika processer tar varierar mycket från person till person. Det beror också på om området du vill diskutera är knutet till personlig utveckling eller till din specifika livssituation. Vanligtvis tar det mellan 10 och 20 gånger att arbeta med självkänsla, relationsproblem, stresshantering, konflikträdsla eller missbruk. Terapin kan ta längre tid om du har ”kört fast” ordentligt eller vill bearbeta erfarenheter av trauman som exempelvis övergrepp, våld eller andra svåra upplevelser.

Personlig utveckling kan innebära intensiv terapi under korta perioder med långa uppehåll emellan.Personlig utveckling kan innebära intensiv terapi under korta perioder med långa uppehåll emellan.Personlig utveckling kan innebära intensiv terapi under korta perioder med långa uppehåll emellan.


Hjälper samtalsterapi?

Det är mycket individuellt hur en klient upplever terapin. Därför är det svårt att mäta resultatet av en terapeutisk relation så det finns inte så många studier som visar på resultat av samtalsterapi. Personer som söker förändring av sin livssituation mår psykiskt bättre efter en kortare eller längre tids samtalsterapi. Det finns studier som visar att så många som 80 % mår bättre jämfört med personer som inte går i terapi. Det finns studier som visar att personer som tagit emot professionell hjälp vid svåra livssituationer hanterar andra kriser bättre. De kommer dessutom snabbare ur kriser som drabbar dem längre fram i livet.


Hyposyntes – Vad är det?

Hyposyntesen hjälper dig att sluta fred med jobbiga tankar och känslor som hindrar dig från att leva det liv du önskar och förtjänar. Att leva ditt liv i nuet, och inte i det förflutna eller i framtiden, är nyckeln till en avslappnad och harmonisk tillvaro.

Vi kopplar ihop hyposyntes och samtalsterapi med coaching och motiverande samtal (MI) och får på så vis en mer effektivt behandling.

Det fantastiska med hyposyntes är att man kan släppa den intellektuella och logiska delen och hitta svaren i det undermedvetna genom att i ett avslappnat tillstånd svara på olika hypnotiska frågor och hitta känslan i en ny och mer positiv tanke.

Med hjälp av hyposyntesen hittar vi livsglädjen, när allt som blockerar livsflödet tagits bort och vi kan följa med utan

analyserande tankar, kontroll och rädslor, då lyser livsglädjen igenom - vårt naturliga tillstånd.


Grunderna från hyposyntesen har vidareutvecklats, finslipats och byggt ett än större djup och ett tydligat tillvägagångssätt som ger mer djupgående och kraftfulla personliga förändringar på ett enkelt och okomplicerat sätt. Dagens Hyposyntesen härrör från beprövade tekniker för personlig utveckling, så som hypnos, NLP och Sedona-metoden. Hyposyntes är också inspirerat av ”The Work” av Byron Katie.

Alla är i grunden säkra och beprövade tekniker för personlig utveckling. 

Stress, oro, ångest, känslor av oduglighet, rädslor samt upplevda problem i det yttre upphör att existera genom Hyposyntesen.


En hyposyntessession inleds alltid med en stunds samtalsterapi och fortsätts med djup avslappning i kombination med kraftfulla frågeställningar och visualiseringar. En full session tar ca 90 min.

Hyposyntesen skiljer sig avsevärt från "vanliga" terapiformer då effekten av en session är så tydlig och märkbart förankrad i det undermedvetna att det oftast inte behövs mer än ett par tre sessioner för att frigöra mentala blockeringar och hinder.

Läs mer om Hyposyntesen här (markera, kopiera och klistara in i webläsaren):


http://www.loveit.se/upload/documents/NARA_nr3_2015_Anette_Thornell.pdf


Vad är healing?


Spiritualistisk healing använder Kärlekens kraft som källa till helande inom ramarna för de universella lagarna. Det är Den Store Anden som skapat lagarna och därför är spiritualistisk healing ett gudomligt uttryck.
Spiritualistisk healing är inget nytt påfund (new age) – utan tvärtom uråldrigt (old age). Alla jordens civilisationer, från den mest primitiva till den mest avancerade, har vid någon tidpunkt i utvecklingen, förstått att det finns en energi och kraft runtomkring och i allt levande.


Healingenergin korsar alla människans gränser och barriärer, vare sig det gäller härkomst, hudfärg eller tro. Ingen religion eller rörelse har ensamrätt på healingkraften – den är fri och universell!
En del påstår att man måste tro på healingen för att den ska fungera.
Det är en fördel att med positivt tänkande tro att man ska bli helad, men det krävs inte, healing fungerar ändå.
Healing ges bl. a till barn (i enlighet med gällande lagstiftning), mentalsjuka och djur som blir hjälpta – utan tro.
Men positivt tänkande och tro förbättrar helandeprocessen.


Många söker inte upp en healer annat än som en sista utväg, när deras läkare förklarat att de inte kan göra mer för dem.
Men det är många, många ”obotliga” fall som varje dag runt om i världen blir botade genom healingens kraft.
Det är sedan länge klarlagt att healingen fungerar och att det finns både metodik och förklaringsmodeller. Även en hastig betraktelse av fallstudier visar på att healingen inte sker slumpartat utan tvärtom, logiskt och enligt noga planerade mönster. Inte enligt samma mönster för alla, utan skräddarsydda lösningar för varje individs behov. Detta faktum bidrar ytterligare till bevisningen av healingens effektivitet och att det finns en healingenergi i det vi känner som Gudskraft


Vanliga frågor & svar om healing
1. Vad är en healer/healingmedium?
En healer/healingmedium är ett redskap genom vilken healingenergi koncentreras och kanaliseras till en hjälpsökande. Även om healern/healingmediumet kan gå in och be om healing, kan han eller hon inte bestämma hur energin ska verka eller förutse hur den hjälpsökande kommer att reagera.


2. Kan healing vara farligt?
De flesta som ställer den frågan undrar oftast ”gör det ont?”. Healing orsakar aldrig smärta eller lidande. Det finns inget att vara rädd för från healingen. Många som för första gången besöker en healer är lite försiktigt avvaktande. Det naturliga med healing får fort rädslor och tvivel att försvinna. Skyndsamt blir även den mest spända person avslappnad och behaglig till mods, inkapslad av välbefinnande eftersom healingenenergierna verkar på alla plan; de andliga, de mentala, de känslomässiga och det fysiska planet.


3. Ska jag avbryta läkarbesök när jag går under healingbehandling?
Nej. Det kan vara nödvändigt för dig att ta medicin för dina besvär. Genom att du tar emot både medicinsk behandling och healing får du förhoppningsvis det bästa från två världar. En healers/healingmediums målsättning är att få arbeta tillsammans med läkare för en hjälpsökandes bästa. Ingen healer ska ta på sig rollen som eller ersätta en läkare


4. Kan en hjälpsökande själv påskynda helandeprocessen?
Ja. Framförallt genom positivt tänkande. Tankens kraft är oändlig potent och kraftfull. Genom positivt tänkande kommer vi långt på vår väg mot att bli helade, det återskapar nämligen harmonin i kroppen och harmoni i kroppen är en grundförutsättning för läkande. Många människor som säger sig ha omöjligt att slappna av kan med enkelhet göra det efter att ha tagit emot healing. God hälsa är en kombination av andlig, mental, känslomässig och fysisk harmoni. Skyll inte på healern/healingmediumet om ditt hälsotillstånd inte förbättrats efter ditt första besök. Tänk bara på tiden du gått med dina problem innan du besökte healern och hur lång tid det kanske tagit att åsamka sig problemen. Tänk på att healern gör allt denne kan för att hjälpa dig, men överföringen av healingenergin kan bara ske inom ramarna för naturlagarna och för mycket energi på en och samma gång är inte bra utan du får precis den mängd som passar dig utifrån dina förutsättningar vid varje tillfälle.


5. Kan en healer/healingmedium garantera botande?
Ingen kan garantera ett botande, vare sig de är healers eller läkare. Men, en förbättring av hälsan har skett i tusentals kända fall där den vanliga medicinen gått bet, eller där spiritualistiska healers/healingmedium och läkare arbetat sida vid sida.


6. Är det nödvändigt med flera behandlingar?
Många påstådda misslyckanden med healing beror på att en hjälpsökande besöker healern/healingmediumet en eller två gånger och sedan avbryter behandlingen. Helandeprocessen kräver oftast en viss tid för att uppnå full effekt. Det är viktigt att du under en period går på regelbundna behandlingar, om du av olika skäl inte kan det, så be healern att bli uppsatt på dennes healinglista


7. Hur är det möjligt att uppnå så goda resultat med healing och hur kommer det sig att läkarna inte kan förklara det?
Människan är först och främst en ande i en kropp, och inte en kropp med en ande. Människans sanna och naturliga släktskap står inte att finna i vår materiella så kallade verklighet där vi lever under ett antal år, utan det finns i Källan till allt liv, Gud, Universum eller vad du vill kalla Skaparen. Syftet med healing är att förnya mottagarens andliga kroppar och skapa harmoni i alla kropparna. Utan sådan harmoni kan vi omöjligtvis vara vid god hälsa. Spiritualistisk healing söker komma åt sjukdomens ORSAK, inte bara SYMTOMEN.


8. Är healing bara effektivt för att bota besvär och sjukdomar av nervös eller mental karaktär?
Nej, även om en del av de som söker healing lider av något som till sitt ursprung kan vara psykosomatiskt så hjälper healingen oavsett.


9. Om healingenergin kommer från Gud (så som du uppfattar hen), varför tar det då ibland så lång tid innan healingen hjälper?
Först och främst måste vi nog förstå att det mycket sällan sker några ”mirakulösa”, omedelbara helanden, utan det är alltid manifestationer av naturliga krafter som vi bara till en begränsad del känner. Även om det sker många spontana och fullständiga återhämtningar är healing en progressiv process. Allt healingarbete följer naturlagarna, lagar som alla, andar såväl som människor lyder under. Om en människas hälsa gradvis har försämrats under ett antal år så kan inte det förändras över en natt. Healing behöver tid på sig för att verka maximalt. Vid andra tillfällen måste healing först återskapa harmonin i individen. Fast healing ofta tar lite tid att verka fullt ut finns det många små tecken som steg för steg visar en tillbakagång till full hälsa.


10. Ibland verkar det som att healing inte fungerar. Hur förklarar du det?
Vi vet inte jämt skälet till varför healingen inte verkar fungera, vi kan då bara spekulera kring orsaken. Det kan till exempel vara så att inre disharmoni har tagit ett såpass hårt grepp om individen att det skapar en effektiv barriär mot fullständigt återhämtande. Många sjukdomar beror på miljöfaktorer eller oförståndiga sätt att leva sitt liv på. Emedan healing lyfter bort många av effekter i sådana fall, kvarstår ORSAKEN och den förväntade förbättringen uteblir. Ofta kommer sjukdomen tillbaka efter att healingen förbättrat hälsotillståndet helt enkelt därför att den hjälpsökande inte tagit tag i ORSAKEN till sin sjukdom – utan fortsätter att leva på samma sätt som lett fram till sjukdomen. I andra fall behöver den hjälpsökande lära sig att leva i harmoni med sig själv eller med sin omgivning. Om han eller hon fortsätter att genom sitt sätt att vara skapar känslor som rädsla, ilska, själviskhet etc kommer det fortsätta skapa disharmoni i individen. Vid andra tillfällen när en hjälpsökande fysiskt dör, betyder det inte att healingen inte verkat, tvärtom är det många som kunnat leva sina sista dagar vid klart medvetande utan tunga smärtstillande droger i kroppen och därigenom kunnat gå över till nästa värld med rent sinne. Så healing verkar på många plan och på många vis – och alltid till individens bästa.


Källa: First Spiritualist Church Of Sweden


Terapeut, klient & patient

Den terapeutiska relationen är ett arbete som en terapeut utför tillsamman med den som går i terapi, som kallas klient. En klient är en person som är psykiskt frisk och arbetet är inriktat på klientens personliga utveckling eller lösning av en livskris. Ordet klient betyder beställare och mottagare av en tjänst. Ordet terapeut betyder vårdare eller behandlare.


En patient skiljer sig från en klient. En patient är en person som får klinisk behandling för psykisk ohälsa. Den som behandlar patienter är oftast en psykolog eller psykoterapeut. Psykisk sjukdom behandlas av läkare och psykiatriker.


Tystnadsplikt

Vi har tystnadsplikt om vem som kommer till oss och om vad som sägs. Om så önskas så kan tysnadsplikten fås i skriftlig form undertecknat av oss. Vi är helt fristående utan någon koppling till statliga, komunala eller annan organisation. Vi är religiöst obundna och välkomnar alla människor oavsett ursprung.


Fyll i formuläret på kontaktsidan så återkommer vi till dig (oftast redan samma dag).

Glöm ej att skriva ditt telefonnr i meddelandefältet om du önska bli uppringd.
Copyright ©  All Rights Reserved

www.absolutflow.se