Samtalsterapi & Hyposyntes

Livsstilsförändring - Sorg - Kris - Beroende - Relationsproblem - Måluppfyllelse mm.


Samtalsterapi & Hyposyntes – så fungerar det!

Den som väljer att börja i samtalsterapi eller Hyposyntes vill oftast ha hjälp i sin personliga utveckling eller få hjälp med att reda ut en besvärlig livssituation eller krisreaktion. Du börjar här och nu, och tillsammans med oss ser du såväl bakåt som framåt i den terapeutiska processen.


Samtalsterapi – Vad är det, hur går det till, hur lång tid tar det och hjälper det?


Metoder och tekniker inom samtalsterapi

Samtalet och olika beprövade tekniker för professionella samtal är basen i samtalsterapi. Det är du själv som gör jobbet och vi stöttar dig i processen. I processen arbetar vi med att se på hur både det som har varit och hur det som är nu påverkar din förmåga att förverkliga ditt liv, såväl här och nu som i framtiden. Som Terapeuter är vi professionella samtalspartners som med särskild teknik och särskilda metoder stöttar dig under processen. Vi ger varken goda råd eller kritik men guidar och lotsar dig till positiva beslut om förändring.


Hur går det till?

Själva terapin sker i personligt möte. Genom att ställa så kallade terapeutiska frågor hjälper vi dig att reflektera och tänka i nya banor. Tekniker och metoder som är bevisat verkningsfulla, Mental träning, kroppsmedvetenhet/Mindfulness, rollspel och medvetenhetsövningar/meditation andvänds som komplement. Övningarna syftar till att stötta dig i arbetet med att bryta ner hinder och mentala blockeringar. Mellan samtalen kan du ibland få uppgifter att arbeta med. Den terapeutiska processen kan kompletteras med samtal via onlinechatt eller i telefon.


Hur lång tid tar det?

Hur lång tid olika processer tar varierar mycket från person till person. Det beror också på om området du vill diskutera är knutet till personlig utveckling eller till din specifika livssituation. Vanligtvis tar det mellan 10 och 20 gånger att arbeta med självkänsla, relationsproblem, stresshantering, konflikträdsla eller missbruk. Terapin kan ta längre tid om du har ”kört fast” ordentligt eller vill bearbeta erfarenheter av trauman som exempelvis övergrepp, våld eller andra svåra upplevelser.

Personlig utveckling kan innebära intensiv terapi under korta perioder med långa uppehåll emellan.Personlig utveckling kan innebära intensiv terapi under korta perioder med långa uppehåll emellan.Personlig utveckling kan innebära intensiv terapi under korta perioder med långa uppehåll emellan.


Hjälper samtalsterapi?

Det är mycket individuellt hur en klient upplever terapin. Därför är det svårt att mäta resultatet av en terapeutisk relation så det finns inte så många studier som visar på resultat av samtalsterapi. Personer som söker förändring av sin livssituation mår psykiskt bättre efter en kortare eller längre tids samtalsterapi. Det finns studier som visar att så många som 80 % mår bättre jämfört med personer som inte går i terapi. Det finns studier som visar att personer som tagit emot professionell hjälp vid svåra livssituationer hanterar andra kriser bättre. De kommer dessutom snabbare ur kriser som drabbar dem längre fram i livet.


Hyposyntes – Vad är det?

Hyposyntesen hjälper dig att sluta fred med jobbiga tankar och känslor som hindrar dig från att leva det liv du önskar och förtjänar. Att leva ditt liv i nuet, och inte i det förflutna eller i framtiden, är nyckeln till en avslappnad och harmonisk tillvaro.

Vi kopplar ihop hyposyntes och samtalsterapi med coaching och motiverande samtal (MI) och får på så vis en mer effektivt behandling.

Det fantastiska med hyposyntes är att man kan släppa den intellektuella och logiska delen och hitta svaren i det undermedvetna genom att i ett avslappnat tillstånd svara på olika hypnotiska frågor och hitta känslan i en ny och mer positiv tanke.

Med hjälp av hyposyntesen hittar vi livsglädjen, när allt som blockerar livsflödet tagits bort och vi kan följa med utan

analyserande tankar, kontroll och rädslor, då lyser livsglädjen igenom - vårt naturliga tillstånd.


Grunderna från hyposyntesen har vidareutvecklats, finslipats och byggt ett än större djup och ett tydligat tillvägagångssätt som ger mer djupgående och kraftfulla personliga förändringar på ett enkelt och okomplicerat sätt. Dagens Hyposyntesen härrör från beprövade tekniker för personlig utveckling, så som hypnos, NLP och Sedona-metoden. Hyposyntes är också inspirerat av ”The Work” av Byron Katie.

Alla är i grunden säkra och beprövade tekniker för personlig utveckling. 

Stress, oro, ångest, känslor av oduglighet, rädslor samt upplevda problem i det yttre upphör att existera genom Hyposyntesen.


En hyposyntessession inleds alltid med en stunds samtalsterapi och fortsätts med djup avslappning i kombination med kraftfulla frågeställningar och visualiseringar. En full session tar ca 90 min.

Hyposyntesen skiljer sig avsevärt från "vanliga" terapiformer då effekten av en session är så tydlig och märkbart förankrad i det undermedvetna att det oftast inte behövs mer än ett par tre sessioner för att frigöra mentala blockeringar och hinder.

Läs mer om Hyposyntesen här (markera, kopiera och klistara in i webläsaren):


http://www.loveit.se/upload/documents/NARA_nr3_2015_Anette_Thornell.pdf


Terapeut, klient & patient

Den terapeutiska relationen är ett arbete som en terapeut utför tillsamman med den som går i terapi, som kallas klient. En klient är en person som är psykiskt frisk och arbetet är inriktat på klientens personliga utveckling eller lösning av en livskris. Ordet klient betyder beställare och mottagare av en tjänst. Ordet terapeut betyder vårdare eller behandlare.


En patient skiljer sig från en klient. En patient är en person som får klinisk behandling för psykisk ohälsa. Den som behandlar patienter är oftast en psykolog eller psykoterapeut. Psykisk sjukdom behandlas av läkare och psykiatriker.


Tystnadsplikt

Vi har tystnadsplikt om vem som kommer till oss och om vad som sägs. Om så önskas så kan tysnadsplikten fås i skriftlig form undertecknat av oss. Vi är helt fristående utan någon koppling till statliga, komunala eller annan organisation. Vi är religiöst obundna och välkomnar alla människor oavsett ursprung.


Fyll i formuläret på kontaktsidan så återkommer vi till dig (oftast redan samma dag).

Glöm ej att skriva ditt telefonnr i meddelandefältet om du önska bli uppringd.
Copyright ©  All Rights Reserved

www.absolutflow.se